שלום אורח אתה יכול להתחבר או ליצור חשבון.

מבצע 1+10 מתנה על כל המוצרים!!! לא כולל מסכי גלקסי. המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.

תקנון החברה

 

תנאי השימוש
אתר "ספיד מובייל" (להלן: "האתר" או: "החנות") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר ומפעיליו הנם חברת "ספיד מובייל".  (להלן: "מפעיל האתר") 

השימוש באתר האינטרנט "ספיד מובייל" (להלן: "האתר" או: "החנות") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתקנון החברה" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

 

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.  

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעיל האתר. מוסכם ומובהר כי מפעיל האתר לא יהיו אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעיל האתר.


מפעיל האתר יוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדית. מפעיל האתר יודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעיל האתר.


רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון חברת ספיד מובייל.


שימו לב! לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו.


המוצרים המוצעים

המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת)

 

במידה ותחול טעות בהדפסה חריגה וברורה על פניה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא התמורה ששילם או קבלת המוצר.


נפלה טעות חריגה וברורה על פניה לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.


המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 

אספקת מוצרים
החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

החנות תפעל כדי לשלוח את המוצרים לרוכש תוך שלושה ימי עסקים, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית.


כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי החברה וכי במקרה בו בשל נסיבות חריגות מוצר שהוזמן לא יימצא במלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים, והוא יוכל לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול או כל חיוב אחר.

החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. 
יחד עם זאת במקרים בהם חל איחור באספקה, תאפשר החברה לצרכן לבחור האם להמתין לקבלת המוצר או תספק לו מוצר חלופי שווה ערך או תבטל את העסקה ותשיב את מלוא התמורה ששולמה על ידו. 

עבור התוספות הבאות תגבה תוספת תשלום:
הזמנה מתחת לסכום של 1000 שקלים לפני מע"מ: 30 ש"ח עבור אריזה ומשלוח.

הערות בנושא זמן האספקה:
חברת ספיד מובייל מתחייבת לספק את המשלוח לחברת השליחויות תוך שלושה ימי עסקים -בכפוף לאישור חברת האשראי. איחורים אשר נובעים כתוצאה משירות המשלוחים כגון: דואר ישראל, שירותי שליחים ועוד חברות שילוח חיצוניות אינן בשליטתה של חברת ספיד מובייל, ולכן אינה יכולה להתחייב על זמן האספקה.דמי משלוח ואיסוף עצמי
דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר.


הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ללא עלות דמי משלוח, ישירות ממשרדי חברת ספיד מובייל שממוקמים בדב פרידמן 10 ברמת-גן. הדבר מותנה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות ובכפוף למלאי זמין.

בנוסף חנויות או לקוחות שממוקמים בין נתניה לאשדוד יהנו מאספקת סחורה מהיום להיום או במקרים חריגים מהיום למחר.


הגבלת אחריות
האחריות לטיב, איכות ועמידות המוצרים המוצעים לרכישה באתר, לרבות הוראות הפעלה בעברית, הינה של היצרנים.
חברת ספיד מובייל נותנת אחריות ושירות לכלל המוצרים שמוצעים באתר. כל המוצרים אשר כוללים אחריות מסומנים בחותמת של החברה "S.M" ובהתאם לתנאי זמן האחריות שחל על כל מוצר. יחד עם זאת מערך התמיכה של חברת ספיד מובייל ינקוט בכל האמצעים בכדי לעזור לפתור כל בעיה, במידה ותתעוררנה.


אבטחת מידע ופרטיות 
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

 

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. העברת פרטי כרטיס האשראי הן למתן פרטי המזמין בלבד ואינם מחוייבים דרך כל מערכת סליקה אלקטרונית או אינטרנטית וכפופים לאישור חברות האשראי. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .


ביטול עסקה
ככלל הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "החוק ).
ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות פקס או בדואר להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול.

 

על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל חברת ספיד מובייל ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש, שלם ללא פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא. היה והלקוח לא יעמוד בתנאים אלו - לא יוכל להחזיר את המוצר.


לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.


במקרה של ביטול העסקה, יזוכה הלקוח בכל סכום העסקה בקיזוז דמי המשלוח והוצאות טיפול. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא עבור דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר הועבר לחברת ההובלות.פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
מפעיל האתר לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמו, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר ובאתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ודומיו. האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת "ספיד מובייל" באתר זה בלבד.


כללי
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ספיד מובייל" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 

"ספיד מובייל" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. 


ט.ל.ח

 

המכירה הינה לחנויות מעבדות וספקים בלבד! טלפון להזמנות: משרד-03-6818811 סהר-052-4474471.
תצוגת אתר טלפון נייד / רגיל