שלום אורח אתה יכול להתחבר או ליצור חשבון.

מבצע 1+10 מתנה על כל המוצרים!!! לא כולל מסכי גלקסי. המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.

תנאי שימוש

אתר "ספיד מובייל" (להלן: "האתר" או: "החנות") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר ומפעיליו הנם חברת "ספיד מובייל".  (להלן: "מפעיל האתר") 

השימוש באתר האינטרנט "ספיד מובייל" (להלן: "האתר" או: "החנות") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתקנון החברה" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

 

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.  

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעיל האתר. מוסכם ומובהר כי מפעיל האתר לא יהיו אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעיל האתר.


מפעיל האתר יוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדית. מפעיל האתר יודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעיל האתר.


רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון חברת ספיד מובייל.


שימו לב! לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו.

המכירה הינה לחנויות מעבדות וספקים בלבד! טלפון להזמנות: משרד-03-6818811 סהר-052-4474471.
תצוגת אתר טלפון נייד / רגיל